Monday, June 28, 2010

Quranic Leadership: Seni Memimpin Gaya Al-Quran


Pengarang: Masnur Hamzah

Penerbit: PTS Islamika


Sinopsis

Aku tinggalkan di sisi kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh pada keduanya iaitu kitab Allah dan sunnahku.

(Direkodkan oleh Muslim)

Kebolehan memimpin adalah seni yang sedia ada dalam diri setiap insan. Tinggal lagi, bagaimana menggilap bakat kepimpinan yang dianugerahkan itu. Sesuai dengan hadis yang dinyatakan, al-Quran dan hadis adalah sumber paling tepat bagi dijadikan rujukan dalam bidang kepimpinan. Terkandung di dalamnya pelbagai kaedah mengenai tatacara mengurus dan teknik-teknik memimpin.

Kandungan

Pendahuluan

Bahagian 1

Bab 1: Gaya Kepimpinan Islam yang Berkesan dan Berpengaruh

Kepimpinan dalam Islam

Gaya Memimpin yang Berpengaruh

Penyebab Timbulnya Pengaruh dalam Kepimpinan

Proses Pemilihan Pemimpin

Mengembangkan Akhlak Kepimpinan yang Berkesan dan Berpengaruh

Melatih Pemimpin dengan Pelbagai Cara yang Efektif

Nota Hujung

Bab 2: Pemimpin yang Berkesan dan Berpengaruh

Ciri-Ciri Pemimpin Berpengaruh

Sifat-Sifat Pemimpin yang Efektif

Sikap Tegas dan Adil

Nota Hujung

Bab 3: Melahirkan Pemimpin yang Berkesan dan Berpengaruh

Tahap 1: Bagaimana Menjamin Kejayaan Kerja

Tahap 2: Menangani Masalah

Tahap 3: Bekerjasama dengan Para Pemimpin

Nota Hujung

Bahagian 2

Bab 4: Tanggungjawab Pemimpin Eksekutif

Kepimpinan Eksekutif

Tugas Pemimpin Eksekutif

Peranan Pemimpin bagi Menimbulkan Kesan dan Pengaruh

Nota Hujung

Bab 5: Seni Kepimpinan Eksekutif

Seni Mengawasi

Seni Berinteraksi dengan Individu

Nota Hujung

Glosari

~Open Your Eyes~

1 comment:

ainshams said...

salam anje,
erm..cam menarikla buku ni!!

Thanks for coming!
Have a read, blogwalk and so on! =p

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...